حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فيزيولوژي توليد مثل در گاو

فيزولوژي توليد مثل در گاو و تليسه


بلوغ ، سيكل استروس و آبستني:


اطلاع يافتن از فيزولوژي نرمال گاو در بهبود عملكرد توليد مثل و باروري آن از اهميت بالايي برخوردار است.

                                         fries-herd