حاضرین در سایت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تنظیم هورمونی تولید مثل در گاو

تنظیم هورمونی تولید مثل در گاو


عملکرد تولید مثلی در گاو توسط چندین هورمون تنظیم میشود


با کلیک بر روی لینک زیر ، انیمیشن تنظیم هورمونی استروس گاو باز میشود.تنظیم هورمونی در گاو


ترشح هورمون و نواحی هدف هورمون در مدت سیکل استروس