حاضرین در سایت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سخن مدیر عامل بخش پنجم

 

سخن مدیر عامل بخش پنجم
جهت حفظ سلامتی در اسب خود، واکسیناسیون در مقابل بیماریهای خاص با استفاده منظم از داروهای ضد انگل و مراقبت مناسب از دندانها و پاها از اهمیت ویژه برخوردار می باشند. همچنین باید درنظر داشت که اسبها نسبت به بیماریهایی چون دل درد و تورم بافت مورق سم، حساس می باشند. شرایطی که می توانند قویا" اسب را غیر قابل استفاده ساخته و یا حتی در نهایت به مرگ منتهی سازند. روی این اصل، مروری بر موضوعاتی که با سلامتی اسب همراه می باشد، میتواند به صاحبان اسب کمک نماید. بهترین توصیه بر این است که یک برنامه مرتب از مراقبت سلامتی اسب را با دامپزشک خصوصی خود که در این زمینه علاقه و مهارت لازم را توام با یکدیگر بهمراه دارد، تنظیم نمود. باید اجازه دهید که دامپزشک در اخذ تصمیات مراقبت بهداشتی به شما کمک نماید  و همچنین بسیار مهم می باشد که نعل بند مناسبی را که کار کردن با او راحت بوده و می تواند در اخذ تصمیمات فنی و بهداشتی بمنظور دوام سمهای اسبتان کمک نماید، انتخاب نمایید. کلیه اسبان باید سالیانه در برابر بیماریهایی کزاز و بیماریهای ویروسی ای که در منطقه شایع می باشند واکسینه شوند. چنانچه اسب شما خود سبب زخم، بویژه زخم متنفذه در بدن گردد، اولین توصیه بر تجویز آنتی توکسین کزاز می باشد حتی اگر در زمانی پیش تر واکسن کزاز را دریافت نموده باشد. در صورتیکه تصمیم به جابجایی اسب از محلی به محل دیگر دارید ، باید نسبت به تستهای مختلفی از بیماریهای شایع که در مسیر می تواند باعث مساله گردند، باخبر بود. کنترل مگس، پشه وجوندگان و پرندگان بخشی از به تقلیل رساندن بیماریها در اسبداری می باشد زیرا که آنها می توانند در انتقال اجرام مسبب بیماریهای مختلف نقش ایفا نمایند. خارج کردن مناسب کود دفعی از محیط نگهداری اسب و نیز برطرف کردن آبهای راکد از محل نگهداری و بهداشتی نگه داشتن محیط اسبداری، بمیزان قابل توجهی به ظاهر شدن بیماری و کاهش گسترش آن در اسبداری کمک می نماید. اسب نسبت به آلودگی انگلهای داخلی حساس می باشد. انگلها می توانند از طریق یک برنامه منظم ضد انگلی کنترل و برطرف شوند. برخی از این آلودگیهای انگلی  سبب کاهش وزن، ضخیم شدن موهای پوست بدن، کاهش اشتها، سستی و رخوت ، ریزش موهای دم و دل درد می شود.

شایعترین انگلها عبارتند از  :                                                                                                  
 -استرونژیل ها (کرمهای خونی )                                                                                  
-اسکاریدها (کرمهای گرد )                                                                                        
-کرمها از نوع دوبالان (خرمگس )                                                                                  
-کرمهای سنجاقی                                                                                                    
توصیه بر این است که چهار تا شش مرتبه در سال داروهای ضد انگل به اسب خورانده شود. باید توجه داشت که چنین تکرار زمانی استفاده از داروهای ضدانگل بسته به اندازه اسبداری و تعداد اسب در هر هکتار و نیز سن اسبان متغیر می باشد.  بعنوان مثال یک جمعیت بزرگ از اسب در یک فضای کوچک نیاز به تکرار بیشتر استفاه از داروهای انگلی دارد در مقایسه با تعداد کم اسب در یک فضای بزرگتر. همچنین توصیه می شود که برای اسبان جوان برنامه ضدانگلی بیشتری را باید اجرا نمود.