حاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سخن مدیر عامل بخش دوم

سخن مدیر عامل

 بخش دوم
خالی از لطف نمی باشد که قبل از ورود به مسایل بالینی و کاربردی تغذیه دراسب، به چند نکته کلیدی در ارتباط با سیستم معده ای –روده ای اسب وفعالیت آن پرداخته شود.این فعالیت توسط سیستم عصبی روده ای که مجموعه ای بسیار پیچیده بوده و با نظم بسیار بالا طراحی شده است و از آن بعنوان مغزروده نامبرده می شود، بطور دایم مورد پایش در سطوح موضعی مستقل و نیز در ارتباط با سیستم اعصاب مرکزی که با واسطه عصب واگ (پاراسمپاتیک) وگره های سمپاتیک قرار می گیرد، عمل می نماید.انتقال دهنده های متعددی در فعالیت این سیستم دخالت دارند که اثرات خودشان را توسط نورکرین ،پاراکرین و راههای هورمونی آشکار می سازند.

بزاق اسب حاوی 99% آب و در مقایسه با سایر گونه های حیوانی از ذخیره نسبتا" بالایی کلسیم و کلر برخوردار میباشد.همچنین فعالیت آمیلاز در آن قابل پیگیری بوده و بنظر می رسد که بعنوان یک چرب کننده اولیه جهت هضم مواد غذایی، مطرح می باشد. اسبان بزاق فراوانی ترشح می کنند. ترشح بزاق در پاسخ به میزان ماده خشک خوراک وطول مدت عمل جویدن ،افزایش می یابد. بطور کلی در مورد علوفه که نیاز به جویدن بیشتری دارد در مقایسه با مواد کنسانتره ای ،حجم بیشتری بزاق ترشح میشود.

در سیکل جویدن اسب سه مرحله توصیف شده است :

مرحله باز،مرحله بسته و فشار نهایی. عمل جویدن نه تنها سبب خرد شدن فیبربه اجزای کوچکتر جهت هضم نهایی در روده بزرگ می شود ، بلکه اجزای قابل حل در بین فیبرها را نیز آزاد ساخته که می توانند قبل از ورود به سکوم، حل شوند.ساختار عضلانی دو سوم بالایی مری از بافت عضلانی مخطط شکل گرفته در حالیکه یک سوم پایینی از عضله صاف تشکیل یافته است. حلقه های انقباضی پیش رونده که در ناحیه عضلات مخطط شکل می گیرند، حرکات دودی شکل را به وجود می آورند که در انتقال سریعتر مواد غذایی نقش مهمی را ایفا می نمایند.نیمه قدامی معده اسب از مخاط غیر غده ای –خاردار که مشابه مخاط مری می باشد، پوشیده شده است.نیمه پایینی معده که ناحیه کاردیا ،بدنه و قسمت پیلوریک می باشد، از مخاط غده ای تشکیل شده است .چون در سایر گونه های حیوانی، مخاط قسمت بدنه معده محل ترشح اسید هیدروکلریک و مخاط ناحیه پیلوریک، محل تولید گاسترین (ماده محرکه ترشح اسیدهیدروکلریک) می باشد،ترشح اسید هیدروکلریک با خوردن خوراک تحریک شده لیکن ترشح آن در مقادیر کم، حتی اگر معده خالی نیز باشد ادامه می یابد.

به اسب این اجازه داده می شود که علوفه خشبی را آزادانه دریافت کند. میزان اسیدیته اجزای دریافتی مشخص بوده، بطوریکه به نحو قابل توجهی قسمت های بالایی معده در مقایسه با قسمتهای پایینی، کمتر اسیدی می باشد.ترشح بزاق درکمتر اسیدی بودن قسمت بالایی معده، مشارکت دارد.در معده، جمعیت باکتری های فعال ،متنوع می باشند که بسته به میزان اسیدیته، بعضی از غذاهای با ساختار کربوهیدرات را به اسید لاکتیک و به میزان کمتر به اسیدهای چرب فرار، تبدیل می کنند.حال به چه میزان این فراورده های نهایی جذب مخاط معده می شوند ،هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.بنظر میرسد که اندازه و ترکیب جیره غذایی، تعیین کننده های مهم در روند تخمیر و میزان تخلیه معده می باشند. یافته های محدودی در دسترس می باشد دلالت بر این دارد که تخلیه مایعات سریعتر از مواد جامد صورت می گیرد،لکن مدت زمان ماندگاری مواد خشبی و کنسانتره در معده، متفاوت میباشند.باید خاطر نشان ساخت که اسب بشکل کلاسیک بعنوان تخمیر کننده رودهای مطرح بوده که در این فرایند سکوم و قولونهای صاعد(بزرگ)نیز درگیر میباشند. این فرایند تخمیر بمیزان زیادی وابسته به محتویاتی است که بهترتیب به آن تحویل داده می شود.پایدار نگهداشتن یک محیط بی هوازی کنترلشده به همراه کاهش نوسانات در میزان اسیدیته وهمچنین جذب سریعفراورده های ناشی از تخمیر ،از نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.