حاضرین در سایت

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دفترمرکزی

 
 

 مدیر عامل:

آقای دکتر حسن دهقان دکتر دامپزشک
رئیس هیئت مدیره:

سرکارخانم فاطمه زارع بیدکی
مسئول فنی:

آقای دکتر فارووق رفیع پور 

 

dr hossein dehghan کارشناس تحقیقات و نائب رئیس هیئت مدیره:

آقای دکتر حسین دهقان دکتر دامپزشک کارشناس آزمایشگاه و مسئول کنترل کیفی:

خانم مهندس نازیلا غلامزاده کارشناس شیمی کاربردی 
خانم مهندس پریسا دهقان کارشناس شیمی کاربردی