حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ارجحيت پيشگيري بر درمان

 

موضوع مطرح شده توسط آقايان دكتر شريفي و دكتر يونسي داراي بورد تخصصي طيور


ارجحيت پيشگيري بر درمان در طيور


كمپلكس بيماريهاي تنفسي كه يكي از مشكلات رايج مرغداريهاست.عامل اصلي آن ، مايكوپلاسماست.


و چنانچه پيشگيري دارويي راجع به آن انجام شود جلوي بيماريهاي تنفسي گرفته مي شود.


مايكوپلاسما شروع كننده ي بيماريهاي تنفسي است و بدنبال آن برونشيت ، نيوكاسل ، آنفولانزا ، و


كلي باسيلوز را خواهيم داشت.مايكوپلاسما مژكهاي تنفسي را غير فعال مي كند.براي ايجاد بيماري 2 شرط لازم است.1-عامل بيماري حضور داشته باشد كه همان مايكوپلاسما


است. مايكوپلاسما از باكتري هاي ريز است كه در داخل ماكروفاژها و هتروفيل ها مخفي مي شود.و


تحت شرايط استرس خارج مي شود.2-استرس هاي محيطي كه عفونت را به بيماري تبديل مي كند.


بيماريهاي تنفسي در گله هاي گوشتي ثانويه است.


داروهاي ضدمايكوپلاسما شامل تيل مايكوزين ، تايلوزين ، تيامولين ، لينكواسپكتين و انروفلوكساسين


مي باشد.


تيل مايكوزين ، نسل جديدي از تايلوزين است.داراي خاصيت جستجو ، كنترل و هضم مايكوپلاسما


است.


يعني مايكوپلاسماهايي را كه در هتروفيل و ماكروفاژها پنهان شده اند را نيز پيدا كرده اند و از بين


مي برد.


جهت پيشگيري بايد تيل مايكوزين 3 روز در هفته اول از روز 2تا4 و يكبار هم در هفته ي سوم


بعد از واكسن لاسوتا و كلون به مدت 3 روز تيل مايكوزين مي دهيم.


واكسن لاسوتا حدت بالايي دارد و استرس زيادي به گله وارد ميكند و مجددا گله را MG  مثبت مي

كند.


تيل مايكوزين در هنگام درگيري و تلفات فايده اي ندارد و تلفات را كاهش نميدهد.


-تايلوزين سختي حلاليت دارد


-تيامولين تداخل دارويي زيادي دارد

 

استفاده از كلستين و نئومايسين جهت پيشگيري به مدت 3 روز طي 10 تا 12 روزگي توصيه


ميگردد.


مشكلات تنفسي در طيور به اين شكل است كه E.COLI را دفع مي كند←بستر خشك مي شود و


خاك مي شود و پرنده آنرا تنفس ميكند.


كلستين و نئومايسين جذب روده اي ندارد و تنها از روده رد ميشود و روده را پاك مي كند و باكتري


دفعي را كاهش مي دهد.


نئومايسين روي گرم منفي و تا حدي گرم مثبت ها تاثير دارد.


كلستين روي گرم منفي و اندوتوكسين باكتريها تاثير دارد.


باسيتراسين ضد گرم مثبت است و ضريب تبديل را خيلي خوب مي كند.