حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

بهداشت آب

بهبود کیفیت بهداشت آب در عملکرد گله


 علکرد گله تحت تاثیر 3فاکتور می باشد:

    

    -تهویه45%

    -کیفیت آب30%

    -کیفیت خوراک17%


 بهبود کیفیت آب 2برابر تاثیربیشتر از کیفیت خوراک در عملکرد گله دارد


 بهداشت آب از دو جنبه شیمیایی و میکروبی حتئز اهمیت است


 آلودگی میکروبی که خصوصا برای جوجه ها خطرناک است


 آلودگی شیمیایی یا همان سختی آب که منجر به تشکیل بیوفیلم و گرفتگی لوله ها می گردد

 

 آب یزد از لحاظ مقدار 2برابر میزان نرمال و PH آب5 برابر بیشتر از میزان نرمال است

 

 مقدار آهن 2برابر سایر مناطق و میزان آلودگی کلی فرمی بالاتر از 1000 است


 استفاده از ضدعفونی کننده ها آب جهت حذف بیوفیلم بسیار مهم است


  یکی از ترکیبات مناسب جهت ضدعفونی آب H2O2 می باشد

 

 H2O2 عملکرد سریع دارد ولی تاثیر آن زود از بین می رود.همراه کردن آن با یون نقره باعث پایداری آن می شود به   

 طوری که تا انتهای سیستم آبرسانی هم می رسد.


 استفاده از کلر جهت ضد عفونی چندان مناسب نیست زیرا در PH قلیایی اثر آن کم می شود


 استفاده همزمان از اسید و کلر توصیه نمی گردد

 

 بهترین ترکیب جهت ضد عفونی H2O2 با غلظت 5% و یون نقره به میزان 300PPM است بیش از این مقدار یون نقره خطرناک است