حاضرین در سایت

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اطلاع رساني

همايش مربوط به پرورش دهندگان طيور:


همايشي با موضوع "مديريت پرورش و تغذيه گله هاي گوشتي" با سخنراني آقايان "دكتر شريفي و دكتر يونسي"از لابراتوارهاي داروسازي ارس بازار مورخ 1395/10/8 ساعت 17:30 در سالن:كنفرانس شركت دارويي بهبود دام يزد برگزار ميگردد.


همايش مربوط به صاحبان اسب:


همايشي با موضوع"مباني مديريت تغذيه در اسب"با سخنراني آقاي "دكتر بابك نوبري"استاد دانشگاه آتاتورك تركيه مورخ 1395/10/6 ساعت 12:30 در سالن:كنفرانس شركت دارويي بهبود دام يزد برگزار ميگردد.


همايش مربوط به پرورش دهندگان طيور:

 

همايشي با موضوع "نقش اولترابيوتيك سايتركس در كنترل درگيري هاي تنفسي و روده اي" با سخنراني آقاي "پروفسور يوزرب گارسيا" از امريكا مورخ 1395/7/28 ساعت 13 در سالن :كنفرانس شركت دارويي بهبود دام يزد برگزار ميگردد.


همایش مربوط به کلینیسین ها:

همایشی با موضوع "معرفی محصولات " با سخنرانی آقای "دکتر توسلی" مورخ 1395/02/12 ساعت 18/30 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایشی مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "اصول بیوسکوریتی و بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها" با سخنرانی آقای "دکتر رحمانی و آقای مهندس زاهدی" مورخ 1394/10/20 ساعت 100 صبح در سالن : کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به کلینیسین ها:

همایشی با موضوع "مبارزه و مراقبت از بیماری های باکتریایی در دام" با سخنرانی آقای "دکتر شیرازی متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ و مدرس نظام دامپزشکی" مورخ 1394/03/10 ساعت 188 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان دام:

همایشی با موضوع "مدیریت و پیشگیری از بیماری ها در گله" با سخنرانی آقای "دکتر شیرازی متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ و مدرس نظام دامپزشکی" مورخ 1394/03/09 ساعت188 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "نسل جدید افزودنی های خوراک دام وطیور" با سخنرانی آقای "مهندس مازوجی" دارای "کارشناسی ارشد تغذیه طیور" مورخ 1393/10/08 ساعت 177 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "پروبیوتیک ها ونقش آنها در افزایش راندمان تولید گله های گوشتی و تخمگذار" با سخنرانی آقای "دکترمجیدی دارای دکتری تخصصی تغذیه طیور" از شرکت محترم تک ژن مورخ 1393/09/18 ساعت 18:300درسالن:کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد

همایش مربوط به کلینیسین ها:


همایشی با موضوع " آخرین یافته های پیشگیری و کنترل کمپلکس های تنفسی طیور گوشتی و درمان آنتی بیوتیکی" با سخنرانی "آقای دکتر حبیبی" "متخصص بیماری های طیور" از شرکت محترم سوا پارس مورخ 1393/09/04 ساعت 17 الی 19 در سالن کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزدد برگزار می گردد


همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:


همایشی با موضوع "اصول مقابله با بیماری های تنفسی و متابولیک و اقدامات پرورشی مناسب با شرایط" باسخنرانی آقای "دکتر حبیبی" متخصص بیماری های طیور " از شرکت محترم سواپارس مورخ 1393/09/04 و 1393/09/05 ساعت 9:30 الی 14 در سالن کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد