حاضرین در سایت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اطلاع رساني


همایش مربوط به کلینیسین ها:

 همایشی با موضوع "معرفی محصولات " با سخنرانی آقای "دکتر توسلی" مورخ 1395/02/12 ساعت 18/30 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایشی مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "اصول بیوسکوریتی و بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها" با سخنرانی آقای "دکتر رحمانی و آقای مهندس زاهدی" مورخ 1394/10/20 ساعت 100 صبح در سالن : کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به کلینیسین ها:

 همایشی با موضوع "مبارزه و مراقبت از بیماری های باکتریایی در دام" با سخنرانی آقای "دکتر شیرازی متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ و مدرس نظام دامپزشکی" مورخ 1394/03/10 ساعت 188 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان دام:

همایشی با موضوع "مدیریت و پیشگیری از بیماری ها در گله" با سخنرانی آقای "دکتر شیرازی متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ و مدرس نظام دامپزشکی" مورخ 1394/03/09 ساعت188 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "نسل جدید افزودنی های خوراک دام وطیور" با سخنرانی آقای "مهندس مازوجی" دارای "کارشناسی ارشد تغذیه طیور" مورخ 1393/10/08 ساعت 177 در سالن: کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد.

همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:

همایشی با موضوع "پروبیوتیک ها ونقش آنها در افزایش راندمان تولید گله های گوشتی و تخمگذار" با سخنرانی آقای "دکترمجیدی دارای دکتری تخصصی تغذیه طیور" از شرکت محترم تک ژن مورخ 1393/09/18 ساعت 18:300درسالن:کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد

همایش مربوط به کلینیسین ها:


همایشی با موضوع " آخرین یافته های پیشگیری و کنترل کمپلکس های تنفسی طیور گوشتی و درمان آنتی بیوتیکی" با سخنرانی "آقای دکتر حبیبی" "متخصص بیماری های طیور" از شرکت محترم سوا پارس مورخ 1393/09/04 ساعت 17 الی 19 در سالن کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزدد  برگزار می گردد


همایش مربوط به پرورش دهندگان طیور:


همایشی با موضوع "اصول مقابله با بیماری های تنفسی و متابولیک و اقدامات پرورشی مناسب با شرایط" باسخنرانی آقای "دکتر حبیبی" متخصص بیماری های طیور  " از شرکت محترم سواپارس مورخ 1393/09/04 و 1393/09/05 ساعت 9:30 الی 14 در سالن کنفرانس شرکت داروئی بهبود دام یزد برگزار می گردد