carnitol یک فرمول خاص و منحصر به فرد برای اسب

کارنیتول یک ترکیب خاص از اجزای منتخب برای تحریک متابولسیم انرژی و بهینه سازی تمامی عملکردهای اسب با اهداف پرورشی متنوع می باشد.

کارنیتی،جزء کلیدی برای تقویت متابولیسم گلوکز

کارنیتین نقش اساسی در تولید انرژی بازی می کند. این ترکیب اسیدهای چرب با زنجیره بلند را به داخل میتوکندری (محل سوخت و ساز چربی در سلول) انتقال می دهد که بعد از آن ایـن اسیدهای چرب می توانند در طی فرآینـد بتا اکسیداسیـون، اکسیـده (سوزانده) شوند و تولید انرژی (ATP) نمایند. چربی ها به شکل اسیدهای چرب با زنجیره بلند، در حالت متابولیسم پایه (حالت آسایش بدن) یا حالت متابولیسم تشدید شده (تمرین شدید) یا کورس، تشکیل دهنده بخش مهمی از منبع انرژی برای اسب ها می باشند. کارنیتین چرخش مسیرهای متابولیسم انرژی را تقویت می کند.

کارنیتین،جزء کلیدی در متابولیسم اسب

تبدیل چربی به انرژی تقویت متابولیسم انرژی و تبدیل انرژی خوراک جهت استفاده آسان

سیستم قلبی- عروقی انرژی مورد نیاز برای ماهیچه های قلبی بیشتر از منشاء چربی و ال- کارنیتین می باشد.

تقویت عملکرد آنتی اکسیدانی به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند.

حفظ یکپارچگی عملکرد ماهیچه ال- کارنیتین باعث جریان بیشتر خون به ماهیچه و افزایش عملکرد آن می شود.

خاصیت بافری و حذف بالقوه گروه های آسیل سمی از سلول ها

حفظ یکپارچگی عملکرد ماهیچه

 

با ایجاد امکان اکسیداسیون کامل کربوهیدرات ها، کارنیتین از تجمع لاکتیک اسید که در طی تمرین شدید در عضلات تجمع می یابد و باعث دردناک شدن و محدود شدن عملکرد ماهیچه می شود، جلوگیری کرده و مدت زمان عملکرد بهینه ماهیچه را افزایش می دهد.

 

کارنیتین در کره های در حال رشد و اسب های یکساله

 

غلظت پلاسمایی کارنیتین همزمان با افزایش سن و بهبود سنتز اندوژنیک (درون زادی) کارنیتین افزایش می یابد (فورستر و همکاران، 1989). تغذیه مکمل کارنیتین برای کره های نابالغ و دام های جوان زیر دو سال پیشنهاد شده است. بنامون و هاریس (1993) در طی یک تحقیق اثبات کردند که مکمل سازی با کارنیتین در مادیان، باعث افزایش غلظت پلاسمایی کارنیتین در کره های متولد شده می شود.

 

کارنیتین در قدرت باروری سلیمی ها

 

• مطالعات بر روی سیلمی ها نشان می دهد که با کارنیتین اثرات سودمند بر روی تولید اسپرماتوزوئید و باروری دارد (جاکینو و همکاران، 2007). • همچنین اثبات شده است که کارنیتین اثر قابل ملاحظه ای بر روی زنده مانی و قدرت باروری اسپرم بعد از اخذ اسپرم و فریز کردن آن با هدف تلقیح مصنوعی دارد (استرادیولی، 2000). • در سیلمی هایی که درگیر کشش های متوالی و سنگین هستند، کارنیتین باعث افزایش قدرت تحرک و باروری و کیفیت اسپرم می شود (استرادیولی و همکاران، 2004).

 

کارنیتین در اسب های چاق و دچار سندرم متابولیسمی

کارنیتین با افزایش حساسیت انسولینی، باعث افزایش بازجذب کربوهیدرات توسط بافت شده و بدین ترتیب با افزایش سطح لپتین در خون بعد از مصرف خوراک می شود (ون باینگر و همکاران، 2009). همچنین لپتین به کاهش اشتها و جلوگیری از چاق شدن بی رویه اسب ها و کره ها کمک می کند.

 

نقش متابولیسمی سوربیتول

سوربیتول نقش اثبات شده در افزایش عملکرد کبد دارد. سوربیتول باعث افزایش ترشح آنزیم های گوارشی شده و در نتیجه باعث ایجاد هضم بهتر مواد غذایی می گردد به طوری که از طریق مکانیسم افزایش اسید های صفراوی از انباشته شدن چربی ها جلوگیری می کند. سوربیتول به عنوان یک عنصر اسموتیک باعث افزایش مایع میان بافتی و افزایش دفع مواد سمی از بدن می شود.

 

منیزیم

 

• منیزیم چهارمین کاتیون مهم از نظر غلظت در بدن بوده و نقش اساسی در بسیاری از واکنش های متابولیکی بدن از جمله عملکرد ماهیچه، سیستم اعصاب، باز تولید جایگزینی سلول های پیر و سنتز پروتئین دارد.

• بالانس منیزیم در بدن توسط بازجذب کلیوی تنظیم می شود.

• منیزیم به اسب اجازه می دهد مقدار آدرنالین را در زمان استرس بالانس کرده و کمتر ترشح کند.

• همچنین منیزیم دارای نقش اساسی در حفظ تونوس ماهیچه و تنظیم قدرت، شدت انقباض ماهیچه و دامنه حرکتی آن شود و از این طریق باعث جلوگیری از آسیب های مکانیکی به ماهیچه در طی مسابقه، کورس، تمرین یا شرایط آسیب دیدگی می شود.

 

 

عصاره های گیاهی

آرتيشو (Cynara scolymus) مـواد فعال موجود در عصـاره آرتيشـو بیشتـر فلاونوئیـدها و کافئولینیک ها می باشد.

این ترکیبات دارای اثرات اثبات شده در حفاظت از کبد، جلوگیری از تجمع چربی، اثرات آنتی اکسیدانی و اثرات ضد التهابی می باشد.

جنتیانا (Gentiana lutea) مواد فعال دارای مزه تلخ بوده و در عصاره استخراج شده از این گیاه مواد فعال سکوئیرودوئید، جنتی پیکرین و آماروجنتین می باشند.

جنتیانا دارای اثرات اثبات شده در جلوگیری از کولیک انسدادی بوده و دارای اثرات مفید در تسریع روند بهبودی بیماری های روده ای، کبدی و مثانه می باشد.

مقدار مصرف
0
اسب

20 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلو گرم وزن بدن در روز

carnitol یک فرمول خاص و منحصر به فرد برای آبزیان

کارنیتول مکملی مایع حاوی ال-کارنیتین،سوربیتول و منیزیم همراه با عصاره گیاهان آرتیشو و جنتیانا است.این فرمولاسیون ویژه،موجب مصرف کامل چربی و متابولیسم آن در ماهی و میگو می شود.این ترکیب همچنین می تواند به عنوان درمان کمکی در لیپیدوز کبدی به کار رود.ترکیبات موجود در کارنیتول موجب پالایش کبد و کلیه ها از انواع سموم و مواد ضد مغذی می شود.

کارنیتین جزء کلیدی

در ماهیانی که به صورت پرورشی نگهداری می شوند میزان ال-کارنیتین موجود در غذای ماهی بدون اضافه نمودن ال-کارنیتین به جیره بین 10 تا 120 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا متغیر می باشد.با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص گردیده است که همه گونه های ماهیان بوسیله تغذیه طبیعی،ال-کارنیتین لازم برای فعالیت های فیزیولوژیک خود را به دست نمی آورند.همچنین مطالعات نشان داده ماهیانی که به صورت پرورشی و دستی غذا داده می شوند نسبت به ماهیانی که به صورت آزاد زندگی می کنند میزان ال-کارنیتین کمتری از غذایشان دریافت می دارند.با توجه به اینکه در اکثر مواد خوراکی میزان ال-کارنیتین می تواند تحت تاثیر مواد نگهدارنده،شرایط تولید و یا شرایط نگهداری خوراک کاهش پیدا کند تجربه نشان داده است جهت عملکرد بهتر اضافه نمودن کارنیتول به صورت دستی به جیره غذای ماهیان پرورشی منجر به نتایج بهتری خواهد شد.

چگونگی عملکرد کارنیتول

ال-کارنیتین موجب افزایش بتا اکسیداسیون میتوکندریایی اسیدهای چرب با زنجیره بلند شده که در نتیجه باعث عبور آن ها از میان غشای داخلی میتوکندری می گردد.هنگامی که میزان سوخت و ساز و نیاز به انرژی با رشد،تخم گذاری و استرس های محیطی با رژیم های غذایی غنی از چربی افزایش می یابد،مکمل ال-کارنیتین عملکرد حیوان و توزیع مجدد چربی در بدن را بهبود می بخشد.

کارنیتین،موثر در تقویت متابولیسم گلوکز

کارنیتین نقش بسیار مهمی در تولید انرژی ایفا می کند.این ترکیب اسیدهای چرب بلند زنجیره را به داخل میتوکندری انتقال می دهد که بعد ار آن این اسیدهای چرب می توانند در طی فرایند بتااکسیداسیون اکسیده شوند و تولید انرژی نمایند.چربی ها به شکل اسیدهای چرب بلند زنجیره در حالت متابولیسم پایه و یا در حالت متابولیسم تشدید شده،تشکیل دهنده بخش مهمی از منبع انرژی برای آبزیان تشکیل می دهند.

مزایای استفاده از کارنیتول

-افزایش باروری و تفریخ تخم ها

-جلوگیری از بروز سندرم کبد چرب

-بهبود قابلیت هضم چربی و استفاده بهینه از آن

-افزایش میزان تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی

-افزایش متابولیسم انرژی

-افزایش عملکرد سیستم ایمنی

-افزایش اشتها

-مقابله با شرایط استرس زای محیطی مانند تغییرات زیاد و ناگهانی دمای آب

-بهبود عملکرد کلیه ها و دفع سموم بخصوص در مواقع تراکم بالای ماهیان در استخرهای پرورشی

مقدار مصرف بر اساس خوراک آبزیان
0
خوراک آبزیان

یک لیتر کارنیتول به ازای هر تن خوراک

مقدار مصرف بر اساس وزن ماهی
0
آبزیان

10 الی 20 میلی لیتر کارنیتول به ازای هر صد کیلو وزن زنده

carnitol

یک فرمول خاص و منحصر به فرد برای اسب،آبزیان،انواع طیور و دام

 

 

carnitol20

 

 

ال-کارنتین
0
carnitol

-انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره-کمک به آزاد سازی انرژی از ذخایر چربی-کاهش ضریب تبدیل و افزایش وزن گیری

منیزیم
0
carnitol

-نقش کلیدی در متابولیسم انرژی و پروتئین -کلید کارکرد بیهنه ماهیچه و عملکرد عضلانی-جلوگیری از استرس ناشی از بیماری و واکسیناسیون-تعادل در عملکرد کلیه ها

سوربیتول
0
carnitol

-ترشح اسیدهای صفرائی

-کمک به هضم چربی و بهبود عملکرد کبد

عصاره های گیاهی
0
carnitol

-بهبود عملکرد کبد و کلیه ها-افزایش باز جذب مواد مغذی از خون-اثرات آنتی اکسیدانی و افزایش ایمنی-افزایش اشتها،بخصوص بعد از استرس

Carnitolیک فرمول خاص ومنحصر به فرد برای طیور:

کارنیتول یک ترکیب خاص از اجزای منتخب برای تحریک متابولیسم انرژی وبهینه سازی تمامی عملکردهای طیور با اهداف پرورشی متنوع میباشد.

The main goals of feeding with supplement carnitol solution in poultry

-reduce the likelihood of developing fatty liver syndrome

-improve the efficiency of the poultry metabolism system

-increase digestibility of fat, energy production and reduce the conversion factor

Carnitine

Carnitine is a derivative of amino acids found in almost all cell of the body. carnitine is a generic term for referring to a number of compounds ,such as L-carnitine, acetyl-L-carnitine and  propionyl-L-carnitine.

Carnitol can be mixed in poultry drinking water or supplemented with feed, but if mixed with drinking water, it will have the greatest effect as a result of the same use of all poultry populations under cultivation.

کارنیتین،موثر برای تقویت متابولیسم گلوکز

کارنیتین نقش اساسی در تولید انرژی بازی می کند.این ترکیب اسیدهای چرب بلند زنجیره را به داخل میتوکندری(محل سوخت و ساز چربی در سلول)انتقال می دهد که بعد از آن این اسیدهای چرب می توانند در طی فرآیند بتااکسیداسیون،اکسیده(سوزانده)شوند و تولید انرزی (ATP)نمایند.چربی ها به شکل اسیدهای چرب بلند زنجیره،در حالت متابولیسم پایه(حالت آسایش بدن)یا حالت متابولیسم تشدید شده (استرس یا رشد جبرانی)تشکیل دهنده بخش مهمی از منبع انرژی برای طیور می باشند.کارنیتین چرخش مسیرهای متابولیسم انرژی را تقویت می کند.

کارنیتین،جزء کلیدی در متابولیسم طیور

-تبدیل چربی به انرژی

تقویت متابولیسم انرژی و تبدیل انرژی خوراک جهت استفاده آسان

 

-سیستم قلبی_عروقی

انرژی مورد نیاز برای ماهیچه های قلبی بیشتر از منشاء چربی و ال-کارنیتین می باشد.

 

-تقویت عملکرد آنتی اکسیدانی

به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند.

 

-حفظ یکپارچگی عملکرد ماهیچه

ال-کارنیتین باعث جریان بیشتر خون به ماهیچه و افزایش عملکرد آن می شود.

 

-خاصیت بافری و حذف بالقوه گروه های آسیل سمی از سلول ها

عصاره های گیاهی

آرتیشوک (Cynara scolymus)

-مواد فعال موجود در عصاره آرتیشوکبیشتر فلاونوئیدها و کافئولینیک ها می باشد.

-این ترکیبات دارای اثرات اثبات شده در حفاظت از کبد،جلوگیری از تجمع چربی،اثرات آنتی اکسیدانی و اثرات ضدالتهابی می باشد.

 

جنتیانا (Gentiana lutea)

-مواد فعال دارای مزه تلخ بوده و د عصاره استخراج شده از این گیاه مواد فعال سکوئیرودوئید،جنتی پیکرین و آماروجنتین می باشند.

-جنتیانا دارای اثرات اثبات شده در جلوگیری از مشکلات روده ای و یا استقرار جمعیت مضر میکروبی در روده بوده و دارای اثرات مفید در تسریع روند بهبود بیماری های روده ای،کبدی و مثانه می باشد.

نقش متابولیسمی سوربیتول

-سوربیتول نقش اثبات شده در افزایش عملکرد کبد دارد

-سوربیتول باعث افزایش ترشح آنزیم های گوارشی شده و در نتیجه باعث ایجاد هضم بهترمواد غذایی می گردد به طوری که از طریق مکانیسم افزایش اسیدهای صفراوی از انباشته شدن چربی ها جلوگیری می کند.

-سوربیتول به عنوان یکعنصر اسموتیک باعث افزایش مایع میان بافتی و افزایش دفع مواد سمی از بدن می شود.

منیزیم

-منیزیم چهارمین کاتیون مهم از نظر غلضت در بدن بوده و نقش اساسی در بسیاری از واکنش های متابولیکی بدن از جمله عملکرد ماهیچه،سیستم اعصاب،باز تولید جایگزینی سلول های پیر و سنتز پروتئین دارد.

-بالانس منیزم در بدن توسط باز جذب کلیوی تنظیم می شود.

-منیزیم به طیور صنعتی اجازه می دهد مقدار آدرنالین را در زمان استرس بالانس کرده و کمتر ترشح کند.

-همچنین منیزیم دارای نقش اساسی در حفظ تونوس ماهیچه و تنظیم قدرت،شدت انقباض ماهیچه و دامنه حرکتی آن شود  

اثرات کارنیتول بر روی عملکرد طیور گوشتی

مواد و روش ها

-360 جوجه یک روزه در دو گروه شاهد (بدون کارنیتول) و تیمار (تغذیه با کارنیتول)،گروه بندی شدند.

-خوراک:یک آغازین استاندارد(روز 0 تا 10)پیشدان (روز 10 تا 21)و میان دان با انرژی بالاتر نسبت به جیره های استاندارد (روز 21 تا 35،با انرژی 3280 کیلوکالری/کیلوگرم) و یک پسدان به حالت پلت (روز 35 تا 42).

-گروه تیمار:افزودن محصول کارنیتول به میزان 1لیتر در هر 1000 لیتر مخزن آب آشامیدنی در روزهای28،29و30 فقط در گروه تیماری

نتایج

-کارنیتول اضافه شده در آب آشامیدنی گروه تیمار که با جیره های پر انرژی تغذیه شده بودند،باعث افزایش عملکرد رشد از طریق کاهش ضریب تبدیل و افزایش متوسط اضافه وزن روزانه،شد.

مقدار مصرف برای گاو،اسب و شتر
0
دام بزرگ

20 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن در روز

مقدار مصرف برای گوسفند،گوساله و بز
0
دام کوچک

4 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن در روز

مقدار مصرف برای طیور
0
طیور

یک میلی لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 الی 5 روز

logo21

شرکت دارویی بهبوددام یزد

یزد، بلواردانشجو، کوچه 19 پلاک 141   کد پستی: 89167-53141
تلفن : 38260381 (035)   دورنگار:  38260383 (035)

 
   

 

   
   
1141094
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
70
966
1564
1564
10036
11467
1141094

پیش بینی امروز
1032

76.27%
2.98%
18.71%
0.57%
0.55%
0.92%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):8
8 مهامانان

آی پی شما3.238.117.130